Sporto organizatorius Jonas Benetis

Tel. : 
+370 445 48987

Specialistas atlieka šias funkcijas

  • kaupia ir tvarko dokumentus, susijusius su sporto ir renginių organizavimu seniūnijoje;
  • dalyvauja rajono sporto renginiuose, seminaruose;
  • organizuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams sporto ir sveikatingumo renginius ir varžybas;
  • ruošia visuomeninius teisėjus, instruktorius;
  • palaiko ryšius su visuomenės informavimo priemonėmis sporto klausimais;
  • vykdo kitus seniūnijos seniūno pavedimus ir užduotis savo kompetencijos srityje.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

  • Sporto organizatorius turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsimokslinimą ir sportinio darbo organizavimo patirtį.
  • Sporto organizatorius  savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, seniūno įsakymais,  Savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, sporto klubo nuostatais ir šiais pareiginiais nuostatais.