Sporto organizatorius Eimantas Stonkus

Specialistas atlieka šias funkcijas

  • kaupia ir tvarko dokumentus, susijusius su sporto ir renginių organizavimu seniūnijoje;
  • dalyvauja rajono sporto renginiuose, seminaruose;
  • organizuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams sporto ir sveikatingumo renginius;
  • atsako už seniūnijos komandos sudarymą ir jos dalyvavimą Kretingos rajono seniūnijų sporto šventėje;
  • palaiko ryšius su visuomenės informavimo priemonėmis sporto klausimais;
  • vykdo kitus Darbėnų seniūnijos seniūno pavedimus ir užduotis savo kompetencijos srityje.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

  • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
  • privalo laikytis saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimų, turėti medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą;
  • turi būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir vadovautis šios pareigybės aprašymu.