Specialistė Indrė Narvilė

Tel. : 
+370 445 72144
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Pradėti Vidimanto g., Vydmantų k. asfalto dangos atnaujinimo darbus.

 • Atnaujinti gatvės apšvietimus Vydmantų kaime Saulės Tako ir Verslininkų gatvėse.

 • Organizuoti Beržų ir Kalvių gatvių Kiauleikių k. žvyro dangos atnaujinimo darbus.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Padeda apdoroti ir apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
 • Padeda nagrinėti ir nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus nesudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, padeda rengti ir rengia sprendimus ir atsakymus.
 • Padeda organizuoti ir organizuoja administracinių paslaugų teikimą.
 • Padeda priimti ir aptarnauti, priima ir aptarnauja asmenis.
 • Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.
 • Padeda rengti ir teikti, rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais nesudėtingais klausimais.
 • Padeda administruoti ir administruoja dokumentus.
 • Padeda apdoroti ir apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.
 • Padeda į apskaitą įtraukti ir į apskaitą įtraukia bylas.
 • Padeda organizuoti ir organizuoja dokumentų vertės ekspertizę.
 • Padeda organizuoti ir organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą.
 • Padeda prižiūrėti ir prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą.
 • Padeda rengti ir rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą.
 • Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo.
 • Padeda rengti ir teikti, taip pat rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais nesudėtingais klausimais.
 • Padeda ruošti ir ruošia, perduoda dokumentus valstybės archyvui.
 • Planuoja, organizuoja, rengia su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentus dėl leidimų išdavimo.
 • Rengia dokumentus dėl seniūnijos teritorijoje esančių gatvių, pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimo suteikimo ir pakeitimo, pastatų ir šių pastatų numerių suteikimo ir keitimo, tikrina statybos projektus.
 • Vykdo teisės aktus civilinės saugos ir mobilizacijos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms.
 • Kontroliuoja Kretingos rajono savivaldybės tarybos nustatytos turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos vykdymą, kaupia informaciją, vykdo gyvenamųjų patalpų sutarčių sudarymą, nuomos mokesčio kontrolę.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;