Seniūnė Rita Lubienė

Tel. : 
+370 445 48610
Mob.: 
+370 698 89126
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Kūlupėnų kaime, Stoties gatvėje (krašto kelias Nr. 226) senus gatvės apšvietimo natrio šviestuvus pakeisti naujais Led šviestuvais

 • Sutvarkyti Kolektyvinės Apsaugos Statinį, adresu Kūlupėnų k., Mokyklos g. 9 (daugiafunkcinio visuomeninės paskirties pastato rūsys, 77 m2), senas apipuvusias medines pastato lauko duris pakeisti naujomis.

 • Atnaujinti seną, visiškai nusidėvėjusią asfalto dangą Stoties gatvėje, Kūlupėnų kaime

 • Nasrėnų kaime, Muziejaus gatvėje ant esamų elektros stulpų įrengti gatvės apšvietimą, sumontuojant 5 šviestuvus

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 • Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
 • Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 • Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
 • Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
 • Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo LR Vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnyje pavestas funkcijas.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – elektros inžinerija (arba);
 • studijų kryptis – žemės ūkis (arba);

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – veiklos planavimo srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Transporto priemonių pažymėjimai:

 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).