Seniūnas Rimvydas Šakinis

Tel. : 
+370 445 72143
Mob.: 
+370 650 02765
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Įrengti krepšinio stovą Pryšmančių kaime iki 2020 m. liepos 10 d.
 • Organizuoti lietaus kanalizacijos remonto darbų užbaigimą Atžalyno gatvėje Vydmantų kaime iki 2020 m. rugpjūčio 20 d.
 • Organizuoti gatvės apšvietimo atnaujinimą Saulės tako gatvėje, Vydmantų kaime iki 2020 m. rugsėjo 25 d.
 • Organizuoti grunto vežimą ir sklypo sukėlimą maudyklos įrengimui, Vydmantų seniūnijoje prie Vydmantų tvenkinio iki 2020 m. spalio 30 d.
 • Iš 2020 m. skirtų KPP lėšų įrengti asfalto dangą Vydmantų seniūnijos gatvės dalyje, sutaupius lėšas nuo vietinės reikšmės kelių duobių taisymo.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 • Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
 • Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
 • Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
 • Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
 • Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo LR Vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnyje pavestas funkcijas.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);
 • studijų kryptis – teisė (arba);
 • studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – veiklos planavimo srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Transporto priemonių pažymėjimai:

 • turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).