Aplinkos tvarkytoja Renata Mačiulienė

Specialistas atlieka šias funkcijas

  • nuolat palaiko  švarą ir  tvarką  paskirtoje valymo teritorijose. Šluoja šiukšles, grėbia lapus;
  • informuoja seniūną arba įgaliotą asmenį apie šaligatvių, pėsčiųjų takų, gėlynų, želdinių būklę;
  • sodina gėles, laisto ir prižiūri gėlynus;
  • žiemos metu valo sniegą ir ledą nuo šaligatvių ir takų, esant slidžiai dangai, barsto smėlio ir druskos mišiniu.