Administracijos direktorius Povilas Černeckis

Povilas Černeckis
Kab. Nr.: 
207
Tel. : 
+370 445 52552
Mob.: 
+370 664 86018
El. paštas: 

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

  • Atlieka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalyje nustatytas funkcijas.

  • Vadovauja įstaigai.

  • Valdo įstaigos išteklius.

  • Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

  • Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

  • Jei įstaiga turi pavaldžių įstaigų, valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

  • Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

  • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  • vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.