Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija

Pirmininkė

  • Monika Norvaišienė – Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Pirmininkė pavaduotoja

  • Kristina Žiaušienė – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Sekretorius

  • Seniūnijos, kurioje sprendžiamas su želdinių apsauga ir priežūra susijęs klausimas, seniūnas, jam nesant seniūnijos valstybės tarnautojas, pavaduojantis seniūną

Nariai

  • Antanas Tamošauskas – Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas