Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų pavadinimas 2022m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais Darbuotojų skaičius 2023 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras 3404 1 5356
Vicemeras   2 3192
Mero pavaduotojas 2914 0 0
Tarybos sekretorius 2563 1 1786
Mero patarėjas 2525 1 3080
Mero padėjėjas 1358 0 0
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 3390 1 4720
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 3435 0 0
Karjeros valstybės tarnautojai
Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (patarėjas) 2456 1 2536
Skyriaus vedėjas 2838 17 3102
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2296 16 2599
Vyriausiasis specialistas 1852 46 2013
Vyresnysis specialistas 1887 2 1860
Specialistas 1555 5 1747
Seniūnas 2522 9 2772
Seniūno pavaduotojas 2140 4 2427
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras 1281 2 1473
Vedėjas 1738 1 2455
Buhalteris 1712 6 1964
Specialistas 1358 30 1580
Žemės ūkio specialistas 1046 5,75 1279
Specialistas ūkio reikalams 1120 7 1244
Raštvedys 1035 1 1207
Elektros energetikos inžinierius 1453 2,5 1484
Elektrikas 943 4 1113
Vairuotojas 1258 4 1461
Sporto organizatorius 912 5,5 1048
Kapinių prižiūrėtojas 730 5,5 840
Darbininkas 751 11 840
Valytojas 741 10 840
Sargas 730 3 840
Traktorininkas 918 5 1116