Tarybos sprendimas
Data: 
2019-09-26
Numeris: 
T2-284
Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo