Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų pavadinimas 2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais Darbuotojų skaičius 2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras 3277 1 3379
Mero pavaduotojas 2740 1 2825
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Tarybos sekretorius   1 2541
Mero patarėjas 2187 1 2281
Administracijos direktorius 3326 1 3453
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 3269 1 3385
Karjeros valstybės tarnautojai
Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (patarėjas) 2376 1 2444
Skyriaus vedėjas 2642 16 2778
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2073 12 2263
Vyriausiasis specialistas 1685 44 1835
Vyresnysis specialistas 1645 1 1828
Specialistas 1387 4 1526
Seniūnas 2155 9 2342
Seniūno pavaduotojas 1938 4 2112
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras 1019 2 1281
Vedėjas 1809    
Buhalteris 1464 6 1706
Specialistas 1154 29,5 1365
Žemės ūkio specialistas 988 5,75 1100
Specialistas ūkio reikalams 955 7 1130
Raštvedys 931 1 1035
Elektros energetikos inžinierius 1209 2,5 1453
Elektrikas 817 5 943
Vairuotojas 1144 4 1258
Sporto organizatorius 800 5,5 903
Kapinių prižiūrėtojas 642 5,5 730
Darbininkas 674 10 752
Valytojas 655 10 741
Sargas 642 3 730
Traktorininkas 821 5 918