Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų pavadinimas 2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais Darbuotojų skaičius 2022 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras 3277 1 3412
Mero pavaduotojas 2740 1 2852
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Tarybos sekretorius   1 2541
Mero patarėjas 2187 1 2302
Administracijos direktorius 3326 1 3453
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 3269 1 3385
Karjeros valstybės tarnautojai
Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (patarėjas) 2376 1 2444
Skyriaus vedėjas 2642 17 2870
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2073 12 2275
Vyriausiasis specialistas 1685 44 1897
Vyresnysis specialistas 1645 1 1906
Specialistas 1387 4 1563
Seniūnas 2155 9 2515
Seniūno pavaduotojas 1938 4 2168
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras 1019 2 1281
Vedėjas 1805 1 1738
Buhalteris 1464 6 1706
Specialistas 1154 29 1356
Žemės ūkio specialistas 988 5,75 1100
Specialistas ūkio reikalams 955 7 1117
Raštvedys 931 1 1035
Elektros energetikos inžinierius 1209 2,5 1453
Elektrikas 817 5 943
Vairuotojas 1144 4 1258
Sporto organizatorius 800 4,5 615
Kapinių prižiūrėtojas 642 5,5 730
Darbininkas 674 10 752
Valytojas 655 10 741
Sargas 642 3 730
Traktorininkas 821 5 918